Nil Rzeka W Polsce (2023)

1. Nil (dopływ Przyrwy) - Wikiwand

 • Nil – nazwa górnego odcinka rzeki Przyrwa[2] (długość 13 km, szerokość nieco ponad 2 m)[3], przepływającej przez miasto Kolbuszowa i pobliskie miejscowości ...

 • Nil – nazwa górnego odcinka rzeki Przyrwa , przepływającej przez miasto Kolbuszowa i pobliskie miejscowości Brzezówka, Kolbuszowa Dolna, Świerczów w województwie podkarpackim.

Nil (dopływ Przyrwy) - Wikiwand

2. MIASTO NAD NILEM - Kolbuszowa

 • Nil wypływa z okolic wsi Trześń-Leszcze, za Kolbuszową łączy się ze Świerczówką i razem tworzą Przyrwę. Ta z kolei wraz z Zyzogą formuje Łęg - prawobrzeżny ...

 • Kolbuszowa nad Nilem. Legenda , a raczej opowieść oparta o fakty, dlaczego jedno z polskich miast leży nad Nilem.

3. Kolbuszowa - Nad Nilem. Atrakcje turystyczne Kolbuszowej. Ciekawe ...

 • Nil to najdłuższa rzeka w Afryce. Ale skąd wziął się Nil w Kolbuszowej? To nazwa niewielkiego potoku płynącego przez miasto i wpadającego do Kolbuszówki.

 • Nil to najdłuższa rzeka w Afryce. Ale skąd wziął się Nil w Kolbuszowej? To nazwa niewielkiego potoku płynącego przez miasto i wpadającego do Kolbuszówki. Jedna z hipotez przypisuje jej nadanie pomyłce austriackich kartografów. W dawny...

4. Polski Nil - Dobre sobie

 • Dec 12, 2019 · Polski Nil jest znacznie krótszy niż ten egipski, który jest najdłuższą rzeką świata. Polska rzeka ma długość 13 kilometrów. Jej szerokość ...

 • Większość z nas słyszała o Nilu jedynie w kontekście wakacji w gorącym Egipcie. Rzekę Nil znajdziemy także w Polsce, a dokładniej w województwie podkarpackim.

Polski Nil - Dobre sobie

5. Kolbuszowa i Nil w "Postaw na milion" [WIDEO]

 • Mar 28, 2021 · Kolbuszowa i przepływająca przez nią rzeka Nil była jednym z motywów wczorajszego (programu TVP „Postaw na milion”. Teleturniej prowadzi...

 • Kolbuszowa i przepływająca przez nią rzeka Nil była jednym z motywów wczorajszego (27.03) programu TVP „Postaw na milion”, który prowadzi znany aktor, Łukasz Nowicki. Aby wygrać główną nagrodę w teleturnieju, gracze muszą odpowiedzieć poprawnie na…

Kolbuszowa i Nil w

6. Nil w Kolbuszowej - Kolbuszowa Lokalnie

 • „Nil pierwszy raz nie zalał mieszkańców Wiejskiej” ... – Pierwszy raz, po deszczu, woda zeszła z Nilu i nie podtopiła mieszkańców ulicy Wiejskiej – ogłosiła ...

 • Kolbuszowa

7. Nil – najdłuższa rzeka świata. Gdzie leży i ile ma długości? | WP parenting

 • Feb 12, 2021 · Nil jest uważany za najdłuższą rzekę na świecie - jej długość została wyliczona na około 6650 km. Według niektórych źródeł pierwsze miejsce ...

 • Nil płynie przez środkową i północno-wschodnią Afrykę, przecinając wszystkie strefy klimatycznie. Uznawany jest za najdłuższą rzekę świata, płynącą przez różnorodne...

Nil – najdłuższa rzeka świata. Gdzie leży i ile ma długości? | WP parenting

8. Rzeka Nil w Kolbuszowej Dolnej | By Korso Kolbuszowskie - Facebook

 • Duration: 1:08Posted: Feb 4, 2021

 • See posts, photos and more on Facebook.

9. Czy Nil jest naprawdę najdłuższą rzeką na świecie? - Salam Lab

 • Jun 17, 2023 · Amazonka znajduje się w północnej części Ameryki Południowej i płynie z zachodu na wschód. Jej źródła znajdują się w Andach w Peru. Rzeka ...

 • Nil uważany jest za najdłuższą rzekę na świecie, a Amazonka stoi w tym zestawieniu na drugim miejscu. Ale czy wszyscy tak myślą?

Czy Nil jest naprawdę najdłuższą rzeką na świecie? - Salam Lab

FAQs

Czy w Polsce jest rzeka Nil? ›

Nil – nazwa górnego odcinka rzeki Przyrwa (długość 13 km, szerokość nieco ponad 2 m), przepływającej przez miasto Kolbuszowa i pobliskie miejscowości Brzezówka, Kolbuszowa Dolna, Świerczów w województwie podkarpackim.

Gdzie znajdowal się Nil? ›

Nil
Nil niedaleko Asuanu
KontynentAfryka
PaństwoEgipt Sudan Sudan Południowy Uganda Tanzania Rwanda Burundi Etiopia
Rzeka
Długość6650 km
13 more rows

Jaka rzeka jest Nil? ›

Najdłuższa rzeka Afryki. Życiodajny Nil – najdłuższa rzeka płynąca przez Afrykę, będąca jednocześnie jedną z dwóch najdłuższych rzek świata. Nil ma 6650 km długości i przepływa przez pięć państw, w tym: tereny górzyste, sawanny, pustynie i rozlewiska, a następnie uchodzi do Morza Śródziemnego.

Z jakiego jeziora wypływa Nil? ›

Wypływa z jeziora Tana w Etiopii, w pobliżu którego tworzy wodospad Tys Ysat. Płynie na długości 1780 km do Chartumu w Sudanie, gdzie uchodzi do Nilu Białego, po drodze przyjmuje swój największy dopływ Dindar, ponad 70% wód dostarczanych przez dopływy Nilu pochodzi właśnie z Nilu Błękitnego.

Jaka jest najszersza rzeka w Polsce? ›

długości. Dzisiejsza Wisła ma w najszerszym miejscu 1,5 km. km) i jest jedną z ostatnich „dzikich” rzek w Europie.

Jaka jest najszersza rzeka na świecie? ›

Amazonka
Delta Amazonki
KontynentAmeryka Południowa
MiejsceOcean Atlantycki
Współrzędne0°42′28″N 50°05′22″W
Mapa
15 more rows

Jak nazywa się najgłębsza rzeka w Polsce? ›

Czarna Hańcza
Czarna Hańcza w Budzie Ruskiej
KontynentEuropa
Ujście
RecypientNiemen
Miejscepoprzez Kanał Augustowski
13 more rows

Co jest większe Nil czy Amazonka? ›

Najdłuższe rzeki świata - lista

Nil (6 853 km) Amazonka (6 437 km) Jangcy (6 300 km) Missisipi (6 275 km)

Gdzie płynie największa rzeka świata? ›

Amazonka znajduje się w północnej części Ameryki Południowej i płynie z zachodu na wschód. Jej źródła znajdują się w Andach w Peru. Rzeka następnie przepływa przez Ekwador, Kolumbię, Wenezuelę, Boliwię i Brazylię, kończąc swój bieg w Oceanie Atlantyckim. Amazonka jest największą pod względem objętości rzeką na świecie.

Czy Nil to jezioro? ›

Nil to najdłuższa (przynajmniej według większości źródeł) rzeka na świecie. Przepływa przez środkową i północno-wschodnią Afrykę i przecina wszystkie strefy klimatyczne. Według niektórych źródeł Amazonka może być nieco dłuższa. Przepływa przez pięć państw (łącznie z Nilem Błękitnym sześć).

Jaka woda jest w Nilu? ›

W Egipcie i w Sudanie Nil jest głównym źródłem wody słodkiej, a jego zasoby zaspokajają rocznie 99 procent zapotrzebowania tych państw. Gwałtowny wzrost populacji w regionie oraz szybki rozwój przemysłu zmuszają państwa nadbrzeżne Nilu do coraz intensywniejszego użytkowania tej rzeki.

Jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce? ›

Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, o długości 1047 km.

Czy Nil przepływa przez Kair? ›

Ile głębokości ma rzeka Nil? ›

Powierzchnia dorzecza Nilu wynosi 3400 tys. km², maksymalna szerokość rzeki to 2,8 km, maksymalna jej głębokość zaś dochodzi do 11 m.

Jak nazywa się najdłuższa rzeka na świecie? ›

Najdłuższe rzeki świata.
RzekaDł. (km)
1/2Amazonka64006800 7040
3Jangcy6300
4Missisipi-Missouri6275
5Huang He5464
39 more rows

Jak nazywają się największe rzeki Polski? ›

Najdłuższe rzeki w Polsce - lista
 • Wisła 1047 km.
 • Odra 854 km.
 • Warta 808 km.
 • Bug 772 km.
 • Narew 484 km.
 • San 458 km.
 • Noteć 391 km.
 • Pilica 319 km.
Feb 24, 2022

Czy można się kąpać w Nilu? ›

Przy wysokich temperaturach panujących w Egipcie, należy pić duże ilości napojów, aby uniknąć odwodnienia organizmu. 5. Ze względu na możliwość zarażenia się schistosomatoza, nie wolno się kąpać ani myć w stojących i wolno płynących wodach.

Jakie są rzeki w Polsce? ›

Najdłuższe rzeki w Polsce
nazwa rzekidługość (w km)
1Wisła1047
2Odra854
3Warta808
4Bug772
56 more rows

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 12/22/2023

Views: 6403

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.